education.neu.ac.th คณะศึกษาศาสตร์  | 
ประกาศวันสอบ CEFR รอบสุดท้าย สำหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกระดับชั้น
478

 

ประกาศวันสอบ CEFR รอบสุดท้าย สำหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกระดับชั้น

ติวและสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.

และวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ Lab 3 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท่านใดต้องการทดสอบ กรุณาแจ้งลงทะเบียนล่วงหน้า

ที่ คุณอำพร (CLC) โทร. 043-203-703 มือถือ 096-883-9339